இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

s.sundaram

உணவும் பணமும் தேவை என்பதை இந்த வாழ்த்து தெரிவிக்கிறது. தமிழில் வாழ்த்தினால் புரிந்து மகிழ்ச்சி அடைய முடியும் என்றும் புரிகிறது.எனவே,தமிழில் வாழ்த்துவோம்! தீபாவளியில் பொன் குவிய வாழ்த்தியதற்கு நன்றி.
X REPORT ABUSE Date 22-10-14 (03:59 AM)

s.sundaram

உணவும் பணமும் தேவை என்பதை இந்த வாழ்த்து தெரிவிக்கிறது. தமிழில் வாழ்த்தினால் புரிந்து மகிழ்ச்சி அடைய முடியும் என்றும் புரிகிறது.எனவே,தமிழில் வாழ்த்துவோம்! தீபாவளியில் பொன் குவிய வாழ்த்தியதற்கு நன்றி.
X REPORT ABUSE Date 22-10-14 (03:59 AM)

பி. வசந்தா

வெளிநாட்டு அறிஞர்கள் சொன்னதைத்தான் நாம் பொன்மொழிகள் என்போம். அவ்வாறு இல்லாமல் இரண்டாயிரம் மூன்றாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நம் தமிழ்ப்புலவர்கள் சொன்னதைப் பொன் மொழி எனத் தருவது பாராட்டிற்குரியது. சங்க இலக்கியப் பாடல்வரிகளை எளிமையாகப் புரிந்து கொள்ளவும் முடிகிறது. ஒரே கல்லில் இரண்டு மாங்காய்.
X REPORT ABUSE Date 23-10-14 (05:55 PM)

sankar Nsk

சிறப்பாக உள்ளது.வாழ்த்துக்கள்.இப்பாடலில் தொடர்ந்துவருகிற வரி இரவலர் வருக!எத்துணை பெரிய மனம்.பொலிந்தவை எனக்கல்ல இரவலர்களே வந்துபெற்றுச்செல்க மனிதநேயத்தின் உச்சம்.அய்யனின் சிந்தனைக்ககொப்பானது("பல்லுயிர்"ஒம்புதல்)
X REPORT ABUSE Date 26-10-14 (12:16 PM)

கே.சாமிநாதன்

உண்மைதான். நாம் தேடிப்போய்உதவி கேட்டாலும்உதவாத இன்றைய உலகத்தில் வருக வருக எனக் கூப்பிட்டு உதவுகிறார்கள் எனில் எவ்வளவு உயர்ந்த உள்ளம்! பொன்மொழிகள் 1 என உள்ளதே. இனியும் வருமா? வரவேண்டும்.
Date 05-11-14 (05:09 AM)