இந்தக் கட்டுரைக்கான கருத்துகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள்

Ilango

பல இடங்களில் திருநங்ஙைகள் அத்து மீறுவதாக தகவல்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளது. மக்களை மிரட்டி பணம் பறிக்கும் செயல் இயல்பாநதாக ஆகிவிட்டது. இப்போது கொலையில் முடிந்திருக்கிறது. காவல் துறையிநர் இவர்கள் மீது கடுமையாந நடவடிக்கை எடுக்க தயங்குவது ஏந் ?
X REPORT ABUSE Date 29-03-14 (12:24 PM)