பயங்கரவாதத்தை ஒடுக்க உறுதி :இந்தியா-பாகிஸ்தான் கூட்டறிக்கை

Webdunia| Last Modified புதன், 4 ஜூலை 2007 (16:07 IST)
பயங்கரவாதத்தையுமபோதைபபொருளகடத்தலையுமஒடுக்உறுதியாநடவடிக்கைகளமேற்கொள்வதஎன்றஇந்தியாவும், பாகிஸ்தானுமகூட்டறிக்கவிடுத்துள்ளன.

புதுடெல்லியிலநேற்றுமஇன்றுமஇரநாடுகளினஉள்துறசெயலர்களமட்டத்திலநடந்பேச்சுவார்த்தைக்குபபின்னரவெளியிடப்பட்கூட்டறிக்கையில், பயங்கரவாநடவடிக்கைகளஒடுக்குவதமட்டுமின்றி, இரநாடுகளிலுமபதுங்கியிருக்குமமற்குற்றவாளிகளையுமசட்டத்தினபிடியிலகொண்டஒத்துழைப்பதஎன்றஒப்புககொள்ளப்பட்டுள்ளது.
ஆட்கடத்தல், சட்டத்திற்குபபுறம்பாநடவடிக்கைகள், கள்ளபபுழக்கமஆகியவற்றைததடுக்பாகிஸ்தானினதேசிபுலனாய்வஅமைப்பும், இந்தியாவினமத்திபுலனாய்வுககழகமும் (ி.ி.ஐ.) இணைந்தசெயல்படுவதஎன்றுமமுடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்திய - பாகிஸ்தானகடலஎல்லையமீறி மீனபிடித்தகைதாகி இரநாடுகளிலசிறைகளிலஇருக்குமமீனவர்களஆகஸ்ட் 14, 15ஆமதேதிகளிலவிடுவிப்பதஎனவுமஅவர்களிடமஇருந்தகைப்பற்றப்பட்படகு, மீன்பிடி வளைகளஆகியவற்றையுமஒப்படைப்பதஎனவுமஒப்புககொள்ளப்பட்டது.
மீனவர்களமட்டுமின்றி, இரநாடுகளிலுமசிறையிலஉள்மற்கைதிகளை, அவர்களதண்டனபெற்குற்றவாளிகளாஇருப்பின், தண்டனைககாலமமுடிந்துவிட்நிலையிலவிடுவிப்பதஎனவுமஇந்கூட்டறிக்கையிலஒப்புககொள்ளப்பட்டது.(ு.என்.ஐ.)


இதில் மேலும் படிக்கவும் :