திபெத்திய கலாசாரத்தைப் பாதுகாக்கவே தன்னாட்சி தேவை - தலாய் லாமா

dalai lama
Webdunia|
FILE
நாங்களசீனாவிடமிருதசுதந்திரத்தகேட்கவில்லதிபெத்திதலைவரதலாயலாமதெரிவித்துள்ளார். மேலுமதிபெத்திகலாசாரத்தைபபாதுகாக்கவதன்னாட்சியகேட்கிறோமஎன்றார்.

இதுகுறித்தசெய்தியாளர்களகூடத்திலபேசிஅவரஇதனதெரிவித்தார். மேலுமஅவரகனடநாட்டுபபிரதமரஸ்டீபனதிபெத்தியர்களினமனிஉரிமைக்குமசீநாட்டுடனவளர்ந்தவருமவர்த்தஉறவுக்குமஇடையஒரதெளிவாநிலையகொண்டுள்ளதாஅவரபாராட்டினார்.
கடந்த 2006ஆண்டதிபெத்திதலைவரதலாயலாமாவுக்ககவுரகனடநாட்டகுடியுரிமவழங்கப்பட்டது.
அப்போதஅவரகனடநாட்டபிரதமரஎனதபிரதமரஎன்றகூறியதகுறிப்பிடத்தக்கது.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :