கோழியா? முட்டையா? ஜாதக‌ம் எ‌ன்ன சொ‌ல்‌கிறது?

Webdunia|
கோழியா? முட்டையா? என்ற நீண்டகால சர்ச்சைக்கு கோழிதான் என்று சொல்கிறார்கள். நீங்கள் ஜோதிடப்படி கோழிப் பக்கம் நிற்கிறீர்களா? முட்டை பக்கம் நிற்கிறீர்களா?

கோழி என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். ஒரு அணு உருவாவது, அந்த உயிர் ஜீவன் உருவாக்கப்பட்டது இறைவனால் அல்லது இயற்கையால். அதன்பிறகு அது இனவிருத்தி செய்கிறது.

முட்டை வந்து கரு உண்டாகி மற்றதெல்லாம் நடைபெறுகிறது. ஒரு ஜீவன் உருவானதற்குப் பிறகுதான் மற்றதெல்லாம் நடந்து இருக்கிறது. எனவே கோழிதான்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :