நிலநடுக்கம்

Webdunia|
சிறுவன் : ஏன் நிலநடுக்கம் வருது தெரியுமா?

சிறுமி : சீ போ, அது பெரிய விஷயம்!

சிறுவன் : பூமிக்கு குளுர்ச்சினா நிலநடுக்கம் வருது.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :