பிரமோற்சவ‌ம்: ச‌ந்‌திர பிரபா வாகன‌ம் (‌வீடியோ)

Webdunia|
திருப்பதி திருமலையில் உள்ள வெ‌ங்கடேபெருமா‌ளஆலயத்தில் நடைபெற்று வரும் பிரமோற்சவ விழா‌வி‌ன் 7வதநாளான ‌தி‌ங்க‌ட்‌‌கிழமை (24ஆ‌மதே‌தி) இரவு நடைபெ‌ற்ச‌ந்‌திர ‌பிரபவாகதேரோ‌ட்ட‌ம் வீடியோ‌‌வைகக‌ண்டத‌ரி‌சியு‌ங்க‌ள்.

இதில் மேலும் படிக்கவும் :