மழை செய்த மாயம் - எழில் கூடிய ஈரோடு - படத் தொகுப்புஇதில் மேலும் படிக்கவும் :