மு.க.ஸ்டாலினுக்கு துணை முத‌ல்வ‌ர் பதவியா? கருணாநிதி ப‌தி‌ல்

சென்னை | Webdunia| Last Updated: சனி, 22 பிப்ரவரி 2014 (23:56 IST)
பாராளுமன்தேர்தலிலி.ு.க. வெற்றிக்ககடுமையாபாடுபட்ு.க.ஸ்டாலினுக்கதுணமுத‌ல்வ‌ர் பதவி வழங்கப்படுமா? எ‌ன்ற கே‌‌ள்‌வி‌க்கு ப‌தி‌ல் அ‌ளி‌த்த முதலமை‌ச்ச‌ர் கருணா‌நி‌தி, அவரஉங்களமூலமாஇதகேட்சொல்லி இருப்பாரஎன்றகருதவில்லை. கேட்குமபோதபார்ப்போம் எ‌ன்றா‌ர்.

வருகிற 3ஆ‌ம் தேதி உங்களபிறந்நாளமகிழ்ச்சியாகொண்டாடுவீர்கள். அப்போது.க.ஸ்டாலினுக்கமுடிசூட்டவிழநடைபெறுமா? எ‌ன்ற ம‌ற்றொரு கே‌ள்‌வி‌க்கு, முடிசூட்டவிழஎங்குமநடப்பதஇல்லை எ‌ன்றா‌ர் கருணா‌நி‌தி.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :