‌மா‌ர்‌ச் மாத எ‌ண் ஜோ‌திட‌‌ப் பல‌ன்க‌ள்!

Webdunia|
WD
2011 ஆ‌ம் ஆ‌ண்டு ‌‌மா‌ர்‌ச் மாத‌த்‌தி‌ற்கான எ‌ண் ஜோ‌திட‌ப் பல‌ன்களை ஜோ‌திட ர‌த்னா முனைவ‌ர் க.ப.வி‌த்யாதர‌ன் தொகு‌த்து அ‌ளி‌த்து‌ள்ளா‌ர்.
‌மா‌ர்‌ச் மாத எண் ஜோதிடம் : 1, 10, 19, 28

‌மா‌ர்‌ச் மாத எண் ஜோதிடம் : 2, 11, 20, 28

‌மா‌ர்‌ச் மாத எண் ஜோதிடம் : 3, 12, 21, 30
‌மா‌ர்‌ச் மாத எண் ஜோதிடம் : 4, 13, 22, 31

‌மா‌ர்‌ச் மாத எண் ஜோதிடம் : 5, 14, 23

‌மா‌ர்‌ச் மாத எண் ஜோதிடம் : 6, 15, 24

‌மா‌ர்‌ச் மாத எண் ஜோதிடம் : 7, 16, 25
‌மா‌ர்‌ச் மாத எண் ஜோதிடம் : 8, 17, 26

‌மா‌ர்‌ச் மாத எண் ஜோதிடம் : 9, 18, 27


இதில் மேலும் படிக்கவும் :