10வது நாளாக முட‌ங்‌கியது நாடாளுமன்றம்

Webdunia|
எதிர்‌க்கட்சிகளினஅமளியாலநாடாளுமன்ற இரு அவைகளும் 10வது நாளாக முட‌ங்‌கி‌ப்போனது.

நாடாளுமன்றமஇன்றகாலை துவங்கியதுமா. ஜ.க. உள்பஎதிர்க்கட்சிகள், நிலக்கரி சுரங்ஒதுக்கீட்டிலஏற்பட்இழப்புக்கபொறுப்பேற்றபிரதமரமன்மோகனசிஙபதவி விலவேண்டுமஎன்றஅமளியிலஈடுபட்டனர்.
இதனதொடர்ந்தமக்களவமற்றுமமாநிலங்களவை 12 மணிவரத‌ள்‌ளிவைக்கப்பட்டது. பின்னரஇரஅவைகளுமூடியதுமஎதிர்கட்சிகளஅவை‌யி‌ன் மைய‌ப்பகு‌தி‌க்கு வந்தகூச்சலிட்டனர்.
அவதலைவரஇந்செயல்களபதிப்பிலபதிவு செய்யப்படாதகுறிப்பிட்டாரஇதனாலமாநிலங்களவையினஒ‌‌ளிபரப்பநிறுத்தப்பட்டது.
தொடர்ந்தஎதிர்‌க்கட்சிகளகூச்சலிட்டஅமளியிலஈடுபட்டதால் 10வதநாளாநாடாளுமன்றத்தினஇரஅவைகளுமநாளை வரஒத்திவைப்பதாஅவதலைவர்களஅறிவித்தனர்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :