ஏர் இந்தியா விமானிகள் ஏப்ரல் 2-ம் தேதி முதல் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட முடிவு

air india
Webdunia| Last Modified புதன், 28 மார்ச் 2012 (20:19 IST)
FILE
ஏரஇந்தியவிமானிகளஏப்ரல் 2-தேதி முதலகாலவரையற்வேலநிறுத்தத்திலஈடுபமுடிவசெய்துள்ளனர்.

இதற்கமுன்னதாஏரஇந்தியநிறுவனத்தைசசேர்ந்விமானிகளுக்குமநிர்வாகத்தினருக்குமஇடையபலமுறபேச்சுவார்தைகளநடைபெற்றது.
இருப்பினுமபேச்சுவார்த்தையிலஉடன்பாடஎட்டப்படாமலதோல்வியிலமுடிந்ததது.

இந்வேலநிறுத்முடிவாலசர்வதேநாடுகளுக்கசெல்லுமவிமாசேவபாதிப்பிற்குள்ளாகுமநிலஏற்பட்டுள்ளது.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :