அகமதாபா‌த்‌தி‌ல் 5 கு‌ண்டுக‌ள் க‌ண்டு‌பிடி‌ப்பு

Webdunia| Last Updated: சனி, 22 பிப்ரவரி 2014 (22:34 IST)
குஜரா‌தமா‌நில‌மஅகமதாபா‌த்‌தி‌லவெடி‌க்காத 5 கு‌ண்டுகளை‌ககாவ‌ல்துறை‌யின‌ரக‌ண்டு‌பிடி‌த்து‌சசெய‌லிழ‌க்க‌சசெ‌ய்தன‌ர்.

அகமதாபா‌த்‌தி‌லஉ‌ள்கர‌ஞ்‌சபகு‌தி‌யி‌லஅ‌ஞ்ச‌ல் ‌நிலைய‌த்‌தி‌ற்கஅரு‌கி‌லஇரு‌ந்க‌ண்டெ‌‌ய்ன‌ரி‌ல், ச‌ந்தேக‌த்‌தி‌ற்‌கிடமான ‌சிபொரு‌ட்க‌ளஇரு‌ப்பதாக‌ககாவ‌ல்துறை‌யினரு‌க்கு‌ததகவ‌ல் ‌கிடை‌த்தது.
இதையடு‌த்தஅ‌ங்கு ‌விரை‌ந்காவல‌ர்க‌ளநட‌த்‌திசோதனை‌யி‌லவெடி‌க்காத 5 நா‌ட்டவெடிகு‌ண்டுகளக‌ண்டு‌பிடி‌க்க‌ப்ப‌ட்டது. அவ‌ற்றஉடனடியாக‌சசெய‌லிழ‌க்க‌சசெ‌ய்காவல‌ர்க‌ளதொட‌ர்‌ந்து ‌விசாரணநட‌த்‌தி வரு‌கி‌ன்றன‌ர்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :