மு‌ம்பை: த‌ங்க‌ம், வெ‌ள்‌ளி ‌விலை ச‌ரிவு!

Webdunia| Last Modified சனி, 2 ஆகஸ்ட் 2008 (15:32 IST)
மும்பதங்கம், வெள்ளிசசந்தையிலஇன்றகாலவர்த்தகத்திலதங்கமவிலை 10 கிராமிற்கூ.5், வெள்ளி விலகிலோவிற்கூ.115குறை‌ந்து‌ள்ளது.

24 காரட் தங்கம் 10 கிராம் ரூ.12,560‌க்கு‌ம், 22 கார‌ட் த‌ங்க‌ம் 10 ‌கிரா‌ம் ரூ.12,505‌க்கு‌ம் ‌வி‌ற்பனை செ‌ய்ய‌ப்படு‌கிறது.

பார் வெள்ளி ஒரு கிலோ ரூ.24,800 ‌வி‌ற்பனை செ‌ய்ய‌ப்படு‌கிறது.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :