மு‌ம்பை: த‌ங்க‌ம், வெ‌ள்‌ளி ‌விலை ச‌‌ரிவு!

Webdunia| Last Modified செவ்வாய், 2 செப்டம்பர் 2008 (14:40 IST)
மும்பதங்கம், வெள்ளிசசந்தையிலஇன்றகாலவர்த்தகத்திலதங்கமவிலை 10 கிராமிற்கூ.‌150‌ம், வெள்ளி விலகிலோவிற்கூ.400குறை‌ந்து‌ள்ளது.

த‌ங்க‌ம், வ‌ெ‌ள்‌ளி ‌விலை ‌நிலவர‌ம்:

24 காரட் தங்கம் (10 கிராம்): ரூ.11,875 (நே‌ற்று ரூ.12,035)

22 காரட் தங்கம் (10 கிராம்): ரூ.11,795 (ூ.11,970)
வெள்ளி (10 ‌கிரா‌ம்): ரூ.20,980 (ரூ.21,305)


இதில் மேலும் படிக்கவும் :