மு‌ம்பை: த‌ங்க‌ம், வெ‌ள்‌ளி உய‌ர்வு!

Webdunia| Last Modified வெள்ளி, 1 ஆகஸ்ட் 2008 (14:16 IST)
மும்பதங்கம், வெள்ளிசசந்தையிலஇன்றகாலவர்த்தகத்திலதங்கமவிலை 10 கிராமிற்கூ.75், வெள்ளி விலகிலோவிற்கூ.35அ‌திக‌ரி‌த்து‌ள்ளது.

சர்வதேசசசந்தையிலகச்சஎண்ணெயவிலகுறைந்து வருவதாலதங்கத்திலமுதலீடஅதிகரிக்கததுவங்கியுள்ளதனகாரணமாநியயார்கதங்கசசந்தையிலஒரஅவுன்ஸதங்கமவிலை 911.90/912.90 இருந்தது 913.45/914.65 டாலர்களாஅதிகரித்துள்ளது.
வெள்ளியினவிலஅவுன்ஸஒன்றிற்கு 17.71 / 17.77 இருந்தது 17.67/17.77 குறை‌ந்து‌ள்ளது.

விலநிலவரம் :
தங்கம் (99.9) ூ.12,575
தங்கம் (99.5) ூ.12,515
வெள்ளி (10 கிராம்) ூ.24,960


இதில் மேலும் படிக்கவும் :