வீட்டில் சண்டையா சமாளிக்கலாம்

Webdunia| Last Modified திங்கள், 25 மே 2009 (17:30 IST)
குணமஇல்லாஅழகிமனைவியவிரும்பினாலஅதிதுக்கமஅடைவேண்டியதஇருக்கும்.

மனைவியினதயவவேண்டுமஎன்றால், அவளததாயதந்தையஉயர்த்தி பேவேண்டும். அப்போதமனைவி பம்பரமாஆடுவாள்.
வீட்டிலசண்டஇருந்தாலவிருந்தினரஅழைத்துசசெல்லுங்கள். உடனசமரசமஆகிவிடும். இதமானமஉடையவர்களுக்குத்தான்.
இன்பமஎன்பதசெல்வத்திலஇல்லை. ஒற்றுமையிலதானஇருக்கிறது. ஆகவகணவனும், மனைவியுமகுடும்பத்திலஒற்றுமையோடஇருக்வேண்டும்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :