வெள்ளைகார முத்தம்

செல்லமே

Webdunia|
படம் : செல்லமே குரல் : மஹதி
பாடல் : வெள்ளைகார இயற்றியவர் : வைரமுத்து

வெள்ளைகார முத்தம்
என் தாகம் எங்கும் கொத்தி கொத்தி தந்தான
உயிர் கொள்ளை கொண்டான்,
ஒரு உச்சன் தலையில் அவன் இச்சு முத்ததில
பல நட்சத்திரம் சைதறுது கண்ணிலஅந்த இடத்தில் அவன் தந்த முத்ததில
சூரியந்கள் எனக்குள்ளே உடைந்தி

(வெள்ளைக்கார முத்தம்...)

கொஞ்சம் கொஞ்சம் செத்தேன
கொள்ளை மோட்சம் கொண்டேனசெல்களின் மோல்களில் தான் சொட்ட கண்டேன
இழப்பது இங்கே இன்பம் என்று கொண்டேன
நஷ்தங்களே லாபம் என்னும் கணிதங்கள் கண்டேன
கொடுத்ததிலே நிறைந்துவிட்டேன
பருவம் வந்ததும் குறைந்து மலர்ந்தேனபள்ளியறையில் மறுபடி மலர்ந்தேன

(வெள்ளைக்கார முத்தம்...)

மோஹம் கொண்டு தைத்தான
மூச்சு முட்ட வைத்தான
உடம்புக்குள் உயிர் உள்ள இடம் கண்டு தொட்டானகட்டில் காது கண்டான் கன்னி வேட்டை கொண்டான
என் உயிர் மட்டும் விட்டு விட்டு ஒவ்வொன்றாக சுட்டான
உச்சி கொட்டியே உடைத்துவிட்டான
சித்தரி கிடந்தேன் சேர்த்து எடுத்தான
லயிது கிடந்தேன் என் லட்சியதை உதைத்தானதன்ன நான நன என் தேங்கம் எங்கும
தன்ன நான நனா....

(வெள்ளைக்கார முத்தம்...)


இதில் மேலும் படிக்கவும் :