காதல் நாளை கொண்டாட ஃபெங் சூய் ஆலோசனைகள்

Webdunia|
FILE
மனிஷா கெளசிக்

வாலண்டைன் நாளுக்கு மட்டுமல்ல, உங்கள் வாழ்க்கை முழுமைக்குமானது இந்த ஆலோசனைகள். உங்களில் இன்னமும் தனியாய் இருப்பவர்கள், நமக்குத்தான் காதல் வாழ்க்கை தொடங்கவில்லையே, அதனால் இந்த நாளைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டுமா என்று நினைக்கலாம், உங்கள் காதல் இந்த நாளிலேயே தொடங்கலாம். வாலண்டைன் நாளுக்குப் பின்னரும் உங்கள் உறவை நீட்டிப்பதே இந்த ஆலோசனைகளின் நோக்கமாகும். உங்களுடைய காதலருக்கு ஏதாவது ஒரு பரிசை நீங்கள் திட்டமிட வேண்டும், அதே நேரத்தில் அவர்களிடம் இருந்து வரக்கூடிய பரிசையும் எதிர்நோக்க வேண்டும். இப்படிப்பட்ட சிறு பரிசுகள் கூட உங்களின் உறவை ஆழப்படுத்தலாம்.
வாலண்டைன் நாள் என்பது உங்களுடைய காதலை வெளிப்படுத்துவதற்கும், அதன்மூலம் வாழ்க்கை முழுவதும் அந்த அனுபவத்தை நீட்டிக்கச் செய்வதற்குமான ஒரு வாய்ப்பாகும். அது மட்டுமின்றி, இந்த நாளில் உருவாகும் அந்த நெருக்கம் இந்த நாளையும் தாண்டி நீடிக்க வேண்டும் என்பதே. ஃபெங் சூயின் சாதகமான சக்தியூட்டும் பரிசுகள் குறித்த ஆலோசனைகள், இந்த நாளையும் தாண்டி உங்கள் மனதில் வாலண்டைன் நினைவுகளால் நிறைக்கும்.
ஃபெங் சூய் அணுகுமுற

உங்களுடைய காதலருக்கு நீங்கள் அளிக்கும் பரிசின் சக்தியை அவர் வாழ்நாள் முழுவதும் இன்உணர்வை அளிக்கவல்லதாக இருக்க வேண்டும். அதில் சில:

() நன்கு அலங்கரிக்கப்பட்ட, சிறிய அளவிலான இயங்கக் கூடிய நீருற்றை பரிசாக தரலாம். நீரின் மென்மையான ஒலி அதில் இருந்து வருவதாக இருக்க வேண்டும். இது உங்களுடைய பணி அழுதத்தை குறைப்பதாக இருக்கும் என்பது மட்டுமின்றி, உங்கள் வாலண்டைனின் வாழ்க்கை முழுவதும் சக்தி அளிப்பதாக இருக்கும்.
() காற்று மோதி காதல் ஒலி எழுப்பும் மணிக் கொத்தை அளிக்கலாம். இது உங்கள் இல்லத்தில் எப்போதும் ஒரு சாதகமான சக்தியை அளித்துக்கொண்டே இருக்கும். இசை குறுவெட்டுகளும் இப்படிப்பட்ட சாதகமான சக்தியை அளிக்கக் கூடியவையே. இசை எப்போதும் உற்சாகத்தை அளிக்கவல்லது மட்டுமின்றி, அது வெற்றிச் செய்தியையும் அளிக்கும்.
உங்கள் காதலருக்கு பாரம்பரியமான வாலண்டைன் பரிசுகளை அளிப்பதாக இருந்தால், அதனை அவர் ஏற்கக் கூடியதாக பார்த்து தெரிவு செய்ய வேண்டும். பாரம்பரிய பரிசுகள் என்பது அது வாழ்க்கை முழுவதும் நீடித்து இருக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்ட பரிசுகளில் சில:

() வீட்டிற்குள் வளர்க்கக் கூடிய தாவரங்கள் ஏதாவது அல்லது காதல் சின்னமான ரோஜாவை ஒரு ஜோடியாக அளித்திட வேண்டும். ஆனால் அந்த பரிசுகளையும் தாண்டியது உங்களின் காதல் என்பதை நீங்கள் நிரூபிக்க வேண்டும், இல்லையேல் உங்கள் வாழ்க்கையில் பின்னாளில் அது சிக்கலை ஏற்படுத்திவிடும்.
() உங்கள் நகரத்தில் நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கும் ஒரு விளையாட்டு நிகழ்ச்சிக்கோ அல்லது கலை நிகழ்விற்கோ தொடர்ந்து சென்று இணைந்து பார்க்கக் கூடிய வகையில் பல நாட்களுக்கு பார்வைச் சீட்டுகளை பெறவேண்டும். அல்லது திரைப்பட விழா ஏதாவது நடந்துக் கொண்டிருந்தால், அதற்கான பார்வையாளர் சீட்டுகளை வாங்கிச் சென்று இணைந்து பார்க்கலாம்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :