கோரமா

Webdunia|
பெண் : "நான் நல்லாயிருக்கேன்னு பீட்டர் சொல்றான், ஆனா கோரமா இருக்கேன்னு ஜோசப் சொல்றான், நீ என்ன சொல்ற?"
ஆண் : "இரண்டுமா இருக்க. அதாவது `நல்லகோரமா' இருக்க"


இதில் மேலும் படிக்கவும் :