நான் கணக்குல புலி

Webdunia|
புலின்னு சொல்ற.. அப்போ ஏன் கணக்கு பாடத்துல 0 மார்க் வாங்கியிருக்க?
புலி இப்போ பதுங்கியிருக்கு.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :