சுமாரா..

Webdunia|
உங்க டீச்சர் ஒரு நாளைக்கு சுமாரா எத்தனை பாடம் நடத்துவார்?
எல்லா பாடத்தையுமே அவர் சுமாராத்தான் நடத்துவார்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :