முகமதியர் பண்டிகைகள்

Webdunia|
மொஹரம் பண்டிகை ஜனவரி 8 ‌வியாழ‌ன
மிலாடி நபி மா‌ர்‌ச் 10 செ‌வ்வா‌ய்
ஹ‌ஸ்ர‌த் உம‌ர் ‌பிற‌ந்த நா‌ள் ஏ‌ப்ர‌ல் 27 ‌தி‌ங்க‌ள்
நாகூ‌ர்‌மீரா‌ன் சா‌ஹ‌ி‌ப் உரூ‌ஸ் ஜூ‌ன் 4 ‌வியாழ‌ன்
ஷபே மேரா‌ஜ் ஜூலை 20 ‌தி‌ங்க‌ள்
ரம்ஜான் முதல் தேதி ஆக‌ஸ்‌ட் 21 வெ‌ள்‌ளி
லைல‌த்து‌ல்கத‌ர் இரவு செ‌ப்ட‌‌ம்ப‌ர் 16 புத‌ன்
ர‌ம்ஜா‌ன் ப‌ண்டிகை செ‌ப்ட‌ம்ப‌ர் 21 ‌தி‌ங்க‌ள்பக்ரீத் பண்டிகை நவ‌ம்பர் 28 ச‌னி


இதில் மேலும் படிக்கவும் :