MKU: BBA., B.com. தேர்வு முடிவுகள்

Webdunia|
மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம் கடந்த நவம்பரில் நடத்திய BBA., B.com., Semester தேர்வு முடிவுகளை (CBCS) தவிர்த்து இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

தேர்வு முடிவுகளைக் காண..

BBA தேர்வு முடிவைக் காண

B.Com. தேர்வு முடிவைக் காண

இதில் மேலும் படிக்கவும் :