அண்ணா பல்கலை UG, PG தேர்வு முடிவுகள்!

Webdunia|
அண்ணா தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் சென்னை கடந்த நவம்பர்/டிசம்பர் மாதம் நடத்திய UG, PG தேர்வு முடிவுகளை இன்று வெளியிட்டுள்ளது. தேர்வு முடிவுகளைக் காண... http://results.webdunia.com//2011/UNIVERSITY/AU/NOV_DEC_2011/GRADE/login.asp

http://results.webdunia.com/2011/UNIVERSITY/AU/NOV_DEC_2011/MARK/login.asp


இதில் மேலும் படிக்கவும் :