மதுரை காமராஜர் BBA தேர்வு முடிவுகள்!

Webdunia|
மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடத்திய BBA Retail (Tamil Nadu & Other States), BBA Computer Application (Tamil Nadu & Other States) Non Semester தே‌ர்வு முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது.

தேர்வு முடிவுகளைக் காண...

BBA Retail (Tamil Nadu)...

BBA Retail (Other States)...

BBA Computer Application (Tamil Nadu)...
BBA Computer Application (Other States)...


இதில் மேலும் படிக்கவும் :