சென்னை பல்கலை PG தேர்வு முடிவுகள்!

Webdunia|
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் கடந்த நவம்பர் மாதம் நடத்திய MA, MCA, M.Sc, M.Com, MSW, MBA, MA (HRM), MA (LM), M.Sc (IT), M.Sc (CS) ஆ‌கிய PG தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது.

MA தேர்வு முடிவுகளைக் காண...

MCA தேர்வு முடிவுகளைக் காண...

M.Sc, M.Com, MSW, MBA, MA (HRM), MA (LM), M.Sc (IT), M.Sc (CS) முடிவுகளைக் காண...


இதில் மேலும் படிக்கவும் :