செ‌ன்னை ப‌ல்கலை.: M.B.A. தே‌ர்வு முடிவுக‌ள்!

Webdunia|
செ‌ன்னை‌பப‌ல்கலை‌க்கழக‌மகட‌ந்மாத‌மநட‌த்‌திய M.B.A., தொலைதூர‌‌கக‌ல்‌வி தே‌ர்வமுடிவுகளவெ‌ளி‌யி‌ட்டு‌ள்ளது.

தே‌ர்வு முடிவுகளை‌க் காண...


இதில் மேலும் படிக்கவும் :