தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலை தேர்வு முடிவுகள்

Webdunia|
தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகம் கடந்த கடந்த ஜனவரியில் நடத்திய Term End, BPP தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது.

Term End தேர்வு முடிவுகளைக் காண...

BPP தேர்வு முடிவுகளைக் காண...


இதில் மேலும் படிக்கவும் :