மதுரை காமராஜர் MA (TN) தேர்வு முடிவுகள்

Webdunia|
மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடத்திய MA History, MA Tourism, MA Journalism Non-Semester தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது.

தேர்வு முடிவுகளைக் காண...

MA History தேர்வு முடிவு...

MA Tourism தேர்வு முடிவு...

MA Journalism தேர்வு முடிவு...


இதில் மேலும் படிக்கவும் :