மதுரை காமராஜர் M.Sc. தேர்வு முடிவுகள்

Webdunia|
மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம் கடந்த ஆண்டு நவம்பரில் நடத்திய M.Sc. Food Processing & Quality Control மற்றும் M.Sc. Nutrition, Dietetics & Hospitality Management (Semester) (CBCS நீங்கலாக) தேர்வு முடிவுகளை இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

தேர்வு முடிவுகளைக் காண...

M.Sc. Food Processing & Quality Control...

M.Sc. Nutrition, Dietetics & Hospitality Management...


இதில் மேலும் படிக்கவும் :