மதுரை காமராஜர் BBA, MA, M.Sc. தேர்வு முடிவுகள்

Webdunia|
மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடத்திய BBA Computer Applications (OS), MA Tamil (TN), M.Sc. Physics (TN) Non-Semester தேர்வு முடிவுகளை இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

தேர்வு முடிவுகளைக் காண...

BBA Computer Applications (OS) முடிவுகள்...

MA Tamil (TN) முடிவுகள்...

M.Sc. Physics (TN) முடிவுகள்...


இதில் மேலும் படிக்கவும் :