மதுரை காமராஜர் BBA, BCA, MA, M.Sc தேர்வு முடிவுகள்

Webdunia|
மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடத்திய BBA (TN), BCA (OS), MA Socialogy (TN), M.Sc. Maths (TN) Non Semester தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது.

தேர்வு முடிவுகளைக் காண...

BBA (TN) தேர்வு முடிவுகள்...

BCA (OS) தேர்வு முடிவுகள்...

MA Socialogy (TN) தேர்வு முடிவுகள்...
M.Sc. Maths (TN) தேர்வு முடிவுகள்...


இதில் மேலும் படிக்கவும் :