சென்னை பல்கலை UG மறுமதிப்பீடு முடிவுகள்

Webdunia|
சென்னை பல்கலைக்கழகம் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடத்திய UG முதலாமாண்டு, இரண்டாமாண்டு தேர்வுகளின் மறுமதிப்பீடு முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது.

மறும‌தி‌ப்‌பீடு முடிவுகளைக் காண...


இதில் மேலும் படிக்கவும் :