சென்னை பல்கலை UG தேர்வு முடிவுகள்

Webdunia|
சென்னை பல்கலைக்கழகம் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடத்திய UG முதலாமாண்டு, இரண்டாமான்டு தேர்வு முடிவுகளை இன்று (09.08.2010) வெளியிட்டுள்ளது.

தேர்வு முடிவுகளைக் காண...

BBA, BSs (ISM), B.Sc (Vis Com) I & II Year Semester Results

B.Com I & II Year Semester Results

B.Sc, BCA - I & II Year Semester Results
BA, B.Com (CS), B.Music, B.Com (Coop), BA (LM) I & II Year Semester Resultsஇதில் மேலும் படிக்கவும் :