சென்னை பல்கலை MCA, M.Sc. மறு மதிப்பீடு முடிவு

Webdunia|
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் கடந்த 2009 ஆண்டு நவம்பர் மாதம் நடத்திய MCA, M.Sc. (CS & IT) தே‌ர்வுக‌ளி‌ன் மறு மதிப்பீடு முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது.

முடிவுகளைக் காண...

MCA, M.Sc. (CS & IT) மறு மதிப்பீடு முடிவு...


இதில் மேலும் படிக்கவும் :