சென்னை பல்கலைக் கழக பட்டத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு!

Webdunia|
சென்னை பல்கலைக் கழகம் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடத்திய கீழ்கண்ட பட்டப் படிப்புத் தேர்வு முடிவுகளை இன்று வெளியிட்டுள்ளது:

1. B.Com (6th Semester) Results April 2009

2. BA, B.Com (CS), B.Com (Coop), BCS, BS(W), B.Music (6th Semester) Results April 200

3. B.A. (LM) (6th Semester) Results April 2009

4. BBA, B.Sc (ISM), BSC (VC) (6th Semester) Results April 2009

தேர்வு முடிவுகளைக் காண:


இதில் மேலும் படிக்கவும் :