சென்னை பல்கலைக் கழகம் M.Sc., M.A., M.Com.,MSW, MLM தேர்வு முடிவுகள்

Webdunia|
சென்னபல்கலைககழகமகடந்ஆண்டநடத்திய M.sc., M.A., M.Com., MSW, (Regular) தேர்வமுடிவுகளஇன்றவெளியிட்டுள்ளது.

தேர்வு முடிவுகளைக் காண:


இதில் மேலும் படிக்கவும் :