சென்னை பல்கலைக்கழக MBA, MA (HRM) தேர்வு முடிவுகள்!

Webdunia|
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் கடந்த ஆண்டு நவம்பரில் நடத்திய MBA, MA (HRM) Regular தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது.

தேர்வு முடிவுகளைக் காண...

MBA Regular தேர்வு முடிவு...

MA (HRM) Regular தேர்வு முடிவு...


இதில் மேலும் படிக்கவும் :