அ‌ண்ணா ப‌ல்கலை. ‌தே‌ர்வு முடிவுக‌ள்

Webdunia|
அ‌ண்ணா ப‌ல்கலை‌க்கழக‌ம் கட‌ந்த ஜனவ‌ரி மாத‌ம் நட‌த்‌திய ‌பி.இ., ‌பி.டெ‌க்., ‌பி.ஆ‌ர்‌க்., எ‌ம்‌பிஏ., எ‌ம்‌சிஏ. (‌கிரடி‌ட் ‌சி‌ஸ்ட‌ம்) ‌ம‌ற்று‌ம் ‌பி.இ., ‌பி.டெ‌க். (மா‌ர்‌க் ‌சி‌‌ஸ்ட‌ம்) ஆ‌கிய ‌பி‌ரிவுக‌ளி‌ன் முத‌ல் செம‌ஸ்ட‌ர் தே‌ர்வு முடிவுகளை இ‌ன்று வெ‌ளி‌யி‌ட்டு‌ள்ளது.

தே‌ர்வு முடிவுகளை‌க் காண

BE, B.Tech, B.Arch, MBA, MCA (Credit System)
BE, B.Tech (Mark System) 1st Semester


இதில் மேலும் படிக்கவும் :