அண்ணா பல்கலை UG, PG, B.E., B.Tech. தேர்வு முடிவுகள்

Webdunia|
அண்ணா பல்கலைக்கழகம் கடந்த ஏப்ரல்-மே மாதம் நடத்திய UG, PG (Mark System), B.E., B.Tech. (Credit System) தேர்வு முடிவுகளை இ‌ன்று வெளியிட்டுள்ளது.

தேர்வு முடிவுகளைக் காண...

UG, PG (Mark System) தேர்வு முடிவுகள்...

B.E., B.Tech. (Credit System) தேர்வு முடிவுகள்...


இதில் மேலும் படிக்கவும் :