அண்ணா பல்கலை UG, PG - 1st semester தேர்வு முடிவுகள்!

Webdunia|
அண்ணா பல்கலைக்கழகம் 2013 ஆம் ஆண்டின் UG, PG முதல் செமிஸ்டர் தேர்வு முடிவுகளை (Grade System - Chennai and Madurai)வெளியிட்டுள்ளது.

தேர்வு முடிவுகளைக் கான.....

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் கடந்த 2013 ஆம் ஆண்டின் UG, PG முதல் செமிஸ்டர் தேர்வு முடிவுகளை (Grade System - Coimbatore) வெளியிட்டுள்ளது.

தேர்வு முடிவுகளைக் கான.....
அண்ணா பல்கலைக்கழகம் கடந்த 2013 ஆம் ஆண்டின் UG, PG முதல் செமிஸ்டர் தேர்வு முடிவுகளை (Grade System - Trichy and Tirunelveli)
வெளியிட்டுள்ளது.

தேர்வு முடிவுகளைக் கான.....

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் கடந்த 2013 ஆம் ஆண்டின் UG, PG முதல் செமிஸ்டர் தேர்வு முடிவுகளை (Mark System)வெளியிட்டுள்ளது.

தேர்வு முடிவுகளைக் கான.....


இதில் மேலும் படிக்கவும் :