அண்ணா பல்கலை BE/B.Tech. தேர்வு முடிவுகள்

Webdunia|
அண்ணா பல்கலைக்ககழகம் கடந்த மே, ஜூன் மாதங்களில் நடத்திய BE/B.Tech. தேர்வு முடிவுகளையும், அரியர் தேர்வு முடிவுகளையும் வெளியிட்டுள்ளது.

தேர்வு முடிவுகளைக் காண...

Anna University of Technology Coimbatore Results May June 2012 (Grade)

Anna University of Technology Trichy and Tirunelveli Results May June 2012 (Grade)

Anna University Results May June 2012 (Mark System)
Anna University Chennai & Madurai Results May June 2012 (Grade)


இதில் மேலும் படிக்கவும் :