அண்ணா பல்கலைத் தேர்வு முடிவுகள் நவம்பர் 2010

Webdunia|
அண்ணபல்கலைககழகததேர்வமுடிவுகளவெளியாகியுள்ளன. நவம்பர், டிசம்பர் 2010 -இலநடைபெற்பொறியியலதேர்வுகளுக்காமுடிவுகளஇன்றவெளியிடப்பட்டன.

தேர்வமுடிவுகளைககாகீழவருமதொடர்பஅழுத்தி தெரிந்தகொள்ளுங்கள்:
//results.webdunia.com/2010/UNIVERSITY/ANNA_UNIV/NOV_DEC2010/CREDIT/login.asp

//results.webdunia.com/2010/UNIVERSITY/ANNA_UNIV/NOV_DEC2010/MARK/login.asp


இதில் மேலும் படிக்கவும் :