பாதுகாப்புப் படையில் 40000 பணியிடங்கள்

Webdunia|
எல்லபாதுகாப்புபபடை ( Border Security Force ), மத்திதொழிலபாதுகாப்புபபடை ( Central Industrial Security Force ) ஆகியவற்றில் 40 ஆயிரத்துக்குமமேற்பட்பணியிடங்களகாலியாஉள்ளது.

அதிகாரிகளபணியிடங்கள் 1184 , துணநிலஅதிகாரி பணியிடங்கள் 3178 , மற்றும் 20048 இதபணியிடங்களஎல்லபாதுகாப்புபபடையில் ( பசப் ) காலியாஉள்ளது.
அதபோன்றஅதிகாரிகளபணியிடங்கள் 196 , துணநிலஅதிகாரி பணியிடங்கள் 4149 , மற்றும் 12794 இதபணியிடங்களமத்திதொழிலபாதுகாப்புபபடையிலகாலியாஉள்ளதாநாடாளுமன்றத்திலஅரசதெரிவித்துள்ளது.
News Summary : More than 40000 vacant in Border Security Force and Central Industrial Security Forces the central government informed in parliament.இதில் மேலும் படிக்கவும் :