'நெட்' தகுதித் தேர்வுக்கு இலவச பயிற்சிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு

செ‌ன்னை| Webdunia| Last Modified திங்கள், 8 நவம்பர் 2010 (12:35 IST)
பல்கலைக்கழமானியககுழநிதியுதவியுடனமதுரகாமராஜரபல்கலைக்கழகத்தாலஆதிதிராவிடர், பழங்குடியினர், சிறுபான்மையினருக்காமற்றுமஇதபிற்படுத்தப்பட்டோரவகுப்பினருக்காதகுதிததேர்வுக்கஇலவசிறப்புபபயிற்சிக்கவிண்ணப்பங்களவரவேற்கப்படுகின்றன.

இது தொடர்பாமதுரகாமராஜரபல்கலைக்கழகத்தினஆதிதிராவிடர், பழங்குடியினரமற்றுமசிறுபான்மையினருக்காு.ி.ி., நெட/செடபயிற்சிததிட்ஒருங்கிணைப்பாளரெ.சின்னையவெளியிட்டுள்செய்திக்குறிப்‌பி‌ல், மேற்கண்வகுப்பைசசேர்ந்ு.ி.ி.-நெடதகுதிததேர்வுக்குததயாராகிககொண்டிருக்குமநபர்களுக்கவரும் 13ஆமதேதி முதலவணிகவியலமற்றுமமேலாண்மைபபாடபபிரிவுகளுக்கஇரண்டாமமற்றுமமூன்றாமதாள்களுக்காபயிற்சி வகுப்புகளமுற்றிலுமஇலவசமாநடைபெஉள்ளது.
வகுப்புகளஅனைத்தசனி, ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலநடைபெஉள்ளது. மேலும், முதலதாளுக்காசிறப்பவகுப்புகளுமடிசம்பர் 13ஆமதேதி முதல் 19ஆமதேதி வரநடைபெஉள்ளது.
அதிலகலந்துகொள்வருவோரடிசம்பர் 26ஆமதேதி நடைபெஉள்ு.ி.ி-நெடதகுதிததேர்வுக்கவிண்ணப்பித்ததங்களைததயாரசெய்தகொண்டிருக்குமஆர்வமுள்தகுதி வாய்ந்தவர்களிடமிருந்தவிண்ணப்பங்களவரவேற்கப்படுகின்றன.
மேலுமவிவரங்களுக்கஒருங்கிணைப்பாளரை 0452-2456100 என்தொலைபேசி எண்ணிலதொடர்பகொள்ளலாம் எ‌ன்று ‌சி‌ன்னையா கே‌ட்டு‌க் கொ‌ண்டு‌ள்ளா‌ர்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :