கு‌ம்ளே 600 ‌வி‌க்கெ‌ட்!

Webdunia| Last Updated: சனி, 22 பிப்ரவரி 2014 (19:47 IST)
இந்திடெ‌ஸ்‌ட் அ‌ணி‌த் தலைவ‌ர் அ‌னில் கும்ளே 600வதவிக்கெட்டவீழ்த்தி சாதனபடைத்துள்ளார்.

பெர்த்திலநடைபெற்றவரும் 3வதடெஸ்டபோட்டியிலஇன்றஅ‌னிலகும்ளஆ‌ஸ்‌ட்ரே‌லிய வீரரஆ‌ன்ட்ரசைம‌ன்‌ட்சை ஆட்டமிழக்க செய்தார். இதனமூலமஅவரடெஸ்டகிரிக்கெடபோட்டிகளில் 600வதவிக்கெட்டவீழ்த்தினார்.
இலங்கையின் மு‌த்தையா முர‌ளிதரன், ஆ‌‌ஸ்‌ட்ரே‌லியா‌வி‌ன் ஷேனா‌‌ன்னுக்கஅடுத்தபடியாக 600 விக்கெட்டுகளவீழ்த்திவீரரஎன்னு‌ம் சிறப்பகும்ளபெற்றுள்ளார்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :