‌விடுகதைக‌ள் படி‌த்து‌ப் பாரு‌ங்க‌ள்

Webdunia| Last Updated: வெள்ளி, 7 மார்ச் 2014 (21:00 IST)
விடுகதைக‌ள் அடி‌க்கடி படி‌த்தா‌ல்தா‌ன் உ‌ங்க‌ள் வகு‌ப்‌‌பி‌ல் சக மாணவ‌ர்க‌ளிட‌ம் கே‌ட்டு அச‌த்த முடியு‌ம் அ‌ல்லவா?

1. அமைதியான பையன்; அடிக்காமல் அழுவான். அவன் யார்?
2. இலை இல்லை; பூ இல்லை; கொடி உண்டு. அது என்ன?
3. அதிவேகக் குதிரை, ஆடியபடி செ‌ல்லு‌ம் கு‌திரை போ‌ட்ட கோ‌ட்டை‌த் தா‌ண்டாம‌ல் ஓடு‌ம் அது என்ன?
4. எ‌ங்க அ‌‌ம்மா போ‌ட்ட ‌சி‌க்கலை யாராலு‌ம் ‌பி‌ரி‌க்க முடியாது அது என்ன?
5. ஒரே வ‌யி‌ற்‌றி‌ல் வா‌ழ்‌ந்தாலு‌ம் ஒரு பிள்ளை ஓடுவான், மற்றவன் நடப்பான். அது எ‌ன்ன? 6. உருளும் வீட்டைச் சுற்றி கருப்பு வேலி. அது என்ன?
7. இவ‌ன் வலை ‌பி‌ன்‌னுவா‌ன் ஆனா‌ல் மீ‌ன் ‌பிடி‌க்க மா‌ட்டா‌ன் அவ‌ன் யார்?

விடைக‌ள் அடு‌த்த ப‌க்க‌ம்


இதில் மேலும் படிக்கவும் :