சுடுகாட்டில் எரியும் பிணத்தின் மீது அமர்ந்து பூசை!

webdunia photoWD
இயற்கையையும் கடவுளையும் மகிழ்விக்க ஒரு சிலர் நள்ளிரவு வேளையைத்தான் தேர்வு செய்கின்றனர். இதுபோன்ற விசித்திர பூசைகள் சுடுகாட்டில் நடப்பதாக கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். குடுகுடுப்பைக்காரன் சுடுகாட்டில் பூசை செய்துவிட்டுத்தான் நள்ளிரவில் நல்வாக்கு கூற வருகிறான் என்று கூறப்படுவதுண்டு.

இப்படிப்பட்ட பூசைகள் பற்றி நமக்கு இருக்கும் சந்தேகங்களை அறிய சுடுகாட்டுப் பூசாரி சேவேந்திரனாத் தாதாஜி என்பரை அணுகினோம். இவர் சுடுகாட்டு மந்திரவாதி ஒருவரின் சிஷ்யர்.

மூன்று விதமான வழிபாடு இவர்களால் செய்யப்படுகிறதாம். ஷம்ஷான் சாதனா, சிவ சாதனா, மற்றும் சவ சாதனா. ஆகிய 3 வழிபாட்டு முறைகள் உள்ளதென்ற சேவேந்திரனாத் தாதாஜி, இதில் மிகக் கடினமானது சவ சாதனாவாகும். சவ சாதனா என்பது எரியும் பிணத்தின் மீது வழிபாடு நடத்தப்படுவதாகும். ஆண் பக்தருக்கு பெண் பிணமும், பெண் பக்தைக்கு ஆண் பிணமும் இதற்காக தேர்வுசெய்யப்படும். சடங்கு ரீதியான இந்பூசை செய்தவரின் ஆசையை அந்த பிணம் பூர்த்தி செய்கிறது என்று கூறுகிறார்.

Webdunia|
webdunia photoWD
இந்த பூசை நடைபெறும்போது பொது மக்கள் பார்க்க அனுமதி கிடையாது. இப்படிப்பட்ட ரகசிய பூசைகள் பொதுவாக உஜ்ஜைனி நகரின் தாராபீத், காமாக்யா, திரயம்பகேஷ்வரர் மற்றும் சக்ரதீர்த்தா ஆகிய மயானங்களில் மட்டுமே நடைபெறுகிறது.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :