வெ‌ற்‌றி பெ‌ற்றா‌ல் ஈரா‌க் போரு‌க்கு முடிவு: ஒபாமா!

Webdunia| Last Updated: புதன், 19 பிப்ரவரி 2014 (22:50 IST)
''அமெரிக்அதிபரதேர்தலிலவெற்றி பெற்றாலஈராகபோரமுடிவுக்ககொண்டவருவேன்'' என்றஜனநாயகட்சி வேட்பாளரபாரகஒபாமகூறியுள்ளார்.

பதவியேற்ற 16 மாதங்களுக்குளஈராக்கிலஇருந்தஅமெரிக்படைகளமுழுவதுமதிரும்பபபெறப்படுமஎன்றஏற்கனவஅறிவித்உறுதி நிறைவேற்றப்படுமஎன்றுமஅவரதெரிவித்துள்ளார்.
ஒபாமமுன்பஅளித்உறுதிமொழியிலஇருந்தவிலகி செல்வதாகுடியரசகட்சியினரகூறியிருந்குற்றச்சாட்டுக்கமறுப்பஅளிக்குமவகையிலசெய்தியாளர்களிடமபேசிஒபாமஇவ்வாறதெரிவித்துள்ளார்.
ஈராகபோரமுடிவுக்ககொண்டவருவதிலதாமஉறுதியுடனஇருப்பதாகவுமஒபாமகூறியுள்ளார்.


இதில் மேலும் படிக்கவும் :